Ve dnech 15. a 16. října 2007 připravili horšovskotýnští hasiči „Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici“ pro žáky devíti tříd Základní školy v Horšovském Týně. Děti z druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd a jejich učitele nejprve čekalo v nově vymalované zasedací místnosti promítání dvou prezentací. První byla zaměřena na činnost kolektivu mladých hasičů a druhou prezentaci tvořily fotografie ze zásahové činnosti jednotky požární ochrany. Následně bylo možné prohlédnout si malou výstavku věnovanou historii i současnosti sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně. K vidění bylo mnoho zajímavých věcí, např.: fotografie, kroniky, diplomy, poháry, zásahový oblek, stejnokroje, přilby, technické prostředky a další. Každý učitel obdržel jako drobnou pozornost sborník vydaný u příležitosti 135. výročí založení sboru. Pak se všichni přesunuli před hasičárnu, kde proběhla prohlídka zásahového vozu Renault. Hasiči dětem ukázali vybavení vozu a vysvětlili jim způsob jeho využití. Dále hovořili s dětmi o práci dobrovolných hasičů a ochotně jim odpovídali na jejich všetečné dotazy. Odměnou za ukázněnost a pozornost byla pro děti možnost prohlédnout si zásahový vůz i uvnitř. Podle časových možností si někteří žáci prohlédli i další techniku, se kterou hasiči pracují, a někteří si mohli z bezprostřední blízkosti poslechnout opravdovou hasičskou sirénu. Na závěr byla dětem nabídnuta možnost zapojit se do kolektivu mladých hasičů, který ve sboru působí. Možná se některé děti do kroužku zapojí, a třeba z nich časem vyrostou naši následovníci, dobrovolní hasiči. Velké poděkování si zaslouží: Martin Vlček, Radek Černý a Pavel Prošek, kteří se žákům a jejich učitelům po oba dny věnovali.

Den otevřených dveří

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN