9. června 2007 - Od časných ranních hodin se na Městském stadionu v Domažlicích konala okresní soutěž v požárním sportu. Tohoto velice kvalitně obsazeného klání se zúčastnila také 3 družstva okrsku Horšovský Týn a to družstva SDH Plastik HT v kategoriích muži i ženy a SDH Semošice v kategorii žen. Mužské družstvo SDH Plastik HT bylo rovněž doplněno o několik členů SDH Semošice. Po velice zdařilé soutěži, kde mimo jiné členové SDH Horšovský Týn pracovali jako technické četa, se naše družstva umístila takto. Družstvo mužů z SDH Plastik HT obsadilo 7. místo, když vítězství získalo družstvo SDH Horní Kamenice. V kategorii ženských družstev zvítězilo družstvo z SDH Poděvousy, družstvo z SDH Semošice obsadilo 6. místo a hasičky z SDH Plastik HT obsadily místo 8.

 

12. června 2007 - V časných ranních hodinách byli hasiči z Horšovského Týna povoláni k likvidaci požáru sklepní kóje v Jelení ulici. Zásah musel být prováděn v dýchací technice z důvodu značného zakouření sklepních prostor. Svým včasným zásahem uchránili hasiči nemalé hodnoty. Na místo požáru dále dojela jednotka HZS Staňkov.

                                                                                                                                                        

15. června 2007 - Přes Horšovský Týn se opět přehnala bouřka s přívalovým deštěm a hasiči z Horšovského Týna byli nuceni vyjet do Nádražní ulice. Hasiči odkryli poklopy od kanalizační šachty, kudy nahromaděná voda z této ulice potom samovolně odtekla.

 

19. června 2007 - Ve večerních hodinách vyjížděla jednotka hasičů z Horšovského Týna k požáru černé skládky do obce Jeníkovice. Jednalo se již o dohořívající požár spalitelných částí vraku automobilu. Horšovskotýnští hasiči požár zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu vody. Událost se obešla beze škody. Původci černé skládky byla udělena bloková pokuta. Na místě dále jednotka z HZS Domažlice.

 

22. června 2007 - Členové jednotky SDH Horšovský Týn prováděli asistenci na koncertě skupin Vypsaná Fixa a Wohnout.

 

25. června 2007 - Po prudké bouři byla jednotka horšovskotýnských hasičů povolána k odstranění padlých stromů jednak u obce Polžice a dále u obce Horšov. U obce Polžice se jednalo o vzrostlou lípu a u Horšova leželo na komunikaci pět vzrostlých stromů. Likvidace trvala zhruba 3 hodiny.       

Okolo deváté hodiny večerní vyjížděla jednotka SDH Horšovský Týn k údajnému požáru trafostanice v obci Horšov. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.

 

30. června 2007 - Členové Sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně se společně s mladými hasiči zúčastnili exkurze do nové hasičské zbrojnice v Plzni na Košutce. V odpoledních hodinách připravili dospělí hasiči námětové cvičení pro děti z kroužku mladých hasičů.                                           

 

 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN