Okrsek horšovský týn

Složení okrsku č. 6 Horšovský Týn

 

             Do okrsku Horšovský Týn jsou zařazeny tyto SDH:

 

                          SDH Horšovský Týn

                          SDH Borovice

                          SDH Věvrov

                          SDH Semošice

                          SDH Podrážnice

                          SDH Horní Metelsko

                          SDH Oplotec

                          SDH Tasnovice - pozastavená činnost SDH

                          SDH Vidice

                          SDH Miřkov

                          SDH Plastik HT

 

             Funkcionáři okrsku: 

 

                 Starosta okrsku                                       Ing. Petr Lahoda (SDH Horšovský Týn)                     
             Velitel okrsku                                          Pavel Lang (SDH Horšovský Týn)
             Jednatel okrsku                                      Valentina Chejlavová (SDH Plastik HT)
             Pokladník okrsku                                   Zdeněk Rajchart (SDH Horní Metelsko)
             Strojník okrsku                                       Luboš Plachý (SDH Horšovský Týn)
             Člen VV OSH                                         David Ratz (SDH Semošice)
             Členka odborné rady mládeže              Kateřina Lahodová (SDH Horšovský Týn)

             Člen odborné rady prevence                 Zbyněk Krutina (SDH Horní Metelsko)

 

 

             Důležité dokumenty:

 

             Zpráva o činnosti okrsku v roce 2009

             Usnesení z výroční valné hromady konané 12. 2. 2010

             Plán práce na rok 2010

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN