6. února 2007 - Jednotka SDH Horšovský Týn vyjížděla na požádání pracovníků Městského úřadu v Horšovském Týně k likvidaci úniku ropných látek do řeky Radbuzy. Jednalo se o vytékání ropné látky z vyústění dešťové kanalizace pod mostem v ulici Jana Littrowa. Hasiči na místě instalovali provizorní nornou stěnu a ropné látky jímali pomocí sorbentu do předem připravené nádoby.          

 

22. února 2007 - Krátce před druhou hodinou odpolední byla jednotka SDH Horšovský Týn vyslána na likvidaci požáru suché trávy do obce Semošice. Jednalo se o požár na ploše 30x50m. Při příjezdu jednotky byl požár již samovolně uhašen. Hasiči jen dohasili doutnající místa. Na místě dále zasahovala jednotka HZS Staňkov.                

                                                                   

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN