Výroční valná hromada 2009

23. ledna 2010 se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn. Mezi hosty nechyběl starosta města Ing. Josef Holeček a ředitel  Hasičského záchranné ho sboru, územního odboru Domažlice pan Ing. Plk. Václav Petržík. Výroční schůzi zahájil jako vždy starosta sboru. Po oficiálním zahájení, přednesení zpráv o činnosti sboru, činnosti jednotky, práci kolektivu mladých hasičů a pokladníka, následovalo vystoupení mladých hasičů. Letos si připravili básničkové pásmo. Děti jako poděkování za vystoupení a celoroční činnost dostaly od sboru sladkou odměnu v podobě dortu. Poté se konaly volby do výboru SDH a volby jednotlivých funkcionářů SDH. Po bouřlivé diskusi následovalo schválení usnesení a plánu práce a poté se již podával vynikající kančí guláš, kteří uvařili členové sboru a jejich rodinní příslušníci. Večer ještě  zahrál k tanci i poslechu Míla Šobr.

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Foto ve fotogalerii

 

                                                                                                                                                                                                                             ZDE zpráva velitele za rok 2009

                                                                                                                                                                                                                             ZDE zpráva starosty za rok 2009      

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN