Výroční valná hromada 2008

17. ledna 2009 se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn. Mezi hosty nechyběl starosta města Ing. Josef Holeček s manželkou a velitel stanice HZS Domažlice ppor. Václav Smolík. Výroční schůzi zahájil jako vždy starosta sboru Ing. Petr Lahoda. Po oficiálním zahájení následovalo vystoupení mladých hasičů. Letos si připravili básničkové pásmo s hasičskou tématikou. Děti jako poděkování za vystoupení a celoroční činnost dostaly od sboru sladkou odměnu v podobě dortu. Starosta pak zhodnotil činnost sboru, velitel činnost jednotky, vedoucí činnost kolektivu mladých hasičů a nechyběla ani zpráva pokladníka a revizora. Součástí valné hromady bylo také ocenění členů sboru.

 

Vyznamenání převzali:

                 Za věrnost             

                 10. let – Zdeňka Baxová, Marie Hálková

                 40. let – Josef Šíma

                 Čestné uznání OSH – Jiří Hálek

                 Za příkladnou práci – Zdeňka Baxová, Daniel Dietz, Marie Hálková

                 Za zásluhy – Václav Frček, Ing. Petr Lahoda, Pavel Lang, František Ludvík, Luboš Plachý, Pavel Prošek, Jan Vlček

 

Za obětavou práci vyjádřil hasičům své poděkování i starosta města Ing. Josef Holeček a přislíbil zajištění finančních prostředků na výzbroj i nové auto, které by mimo jiné sloužilo i mladým hasičům. Po společné večeři už nebránilo nic volné zábavě, která za hudebního doprovodu Jardy Hájka, Kláry Hájkové a jejich kolegů trvala až do brzkých ranních hodin. 

 

23. ledna 2010 se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn. Mezi hosty nechyběl starosta města Ing. Josef Holeček a ředitel  Hasičského záchranné ho sboru, územního odboru Domažlice pan Ing. Plk. Václav Petržík. Výroční schůzi zahájil jako vždy starosta sboru. Po oficiálním zahájení, přednesení zpráv o činnosti sboru, činnosti jednotky, práci kolektivu mladých hasičů a pokladníka, následovalo vystoupení mladých hasičů. Letos si připravili básničkové pásmo. Děti jako poděkování za vystoupení a celoroční činnost dostaly od sboru sladkou odměnu v podobě dortu. Poté se konaly volby do výboru SDH a volby jednotlivých funkcionářů SDH. Po bouřlivé diskusi následovalo schválení usnesení a plánu práce a poté se již podával vynikající kančí guláš, kteří uvařili členové sboru a jejich rodinní příslušníci. Večer ještě  zahrál k tanci i poslechu Míla Šobr.

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Foto ve fotogalerii

 

                                                                                                                                                                                                                             ZDE zpráva velitele za rok 2008

                                                                                                                                                                                                                             ZDE zpráva starosty za rok 2008      

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN