Návštěva hasičů v nemeckém Nabburgu

                 V sobotu 2. srpna 2008 jsme se společně s dalšími devíti členy sboru vydali do německého města Nabburg, kam jsme byli pozváni našimi německými kolegy. Po příjezdu jsme byli srdečně uvítáni a společně s rakouskými hasiči jsme prošli krásné historické město Nabburg. Průvodkyní nám byla zkušená místní rodačka. Po prohlídce města následovala exkurze do hasičské zbrojnice. Prošli jsme krásné nové prostory garáží, učebny, kuchyně, technické místnosti nebo řídícího střediska. Prostory hasičské zbrojnice jsou opravdu využity účelně a všude je ještě cítit novota. V odpoledních hodinách se začali sjíždět okolní sbory a začala hasičská oslava, která měla vrcholit předáním nového technického automobilu, ale firma, která automobil vyrábí, měla zpoždění, takže slavnost proběhla bez předání automobilu. Po oficiálním zahájení jsme před zraky přihlížejících předali starostovi nabburských hasičů pamětní stuhu k historickému praporu a další věcné dary. Ten neskrýval známky překvapení a nešetřil slovy díků. Ještě ten večer visela stuha na čestném místě u historického praporu. Ve večerních hodinách byl nabburským hasičům vyhlášen poplach a jednotka se dvěma výjezdovými automobily vyjela na technický zásah. Měli jsme to štěstí, že velitel pro nás připravil dodávku a mohli jsme vidět jeden z krásných přírodních úkazů. V místní řece se začaly líhnout jepice a po vzlétnutí umíraly a padaly na most přes řeku. Hasiči pomocí hrabla a lopat tyto jepice odklízeli a házeli je zpět do řeky, protože most se tímto zajímavým úkazem stal úplně neprůjezdným. S hasiči z Nabburgu jsme se rozloučili před půlnocí a vrátili jsme se všichni v pořádku zpět do České republiky.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN