Školení nositelů dýchací techniky

                 3. - 5. dubna 2008 proběhlo na stanici HZS Domažlice školení nositelů dýchací techniky, kterého se zúčastnili i 4 naši hasiči: Jiří Lahoda, Jiří Hálek, Daniel Dietz a Michal Souček. V průběhu tří dnů prošli hasiči náročným výcvikem, který se skládal z teoretické i praktické části (cvičení v polygonu). Závěrečnou zkoušku před zkušebními komisaři z HZS složili všichni naši hasiči úspěšně a zvýšili si tak svoji kvalifikaci. V současné době má tak horšovskotýnská jednotka vyškoleno již 10 členů pro práci s dýchací technikou.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN