22. února 2008 – se v restauraci Na sídlišti v Horšovském Týně sešli zástupci téměř všech dobrovolných hasičských sborů šestého okrsku, aby zhodnotili činnost v uplynulém roce a stanovili plán aktivit na rok následující. Na výroční schůzi nechyběl ani zástupce města Horšovský Týn  JUDr. Emil Hofman a delegát Okresního sdružení hasičů Domažlice pan Jan Brei. Celoroční práci hasičů posoudili ve svých zprávách starosta i velitel okrsku a nechybělo ani zhodnocení pestré činnosti kolektivu mladých hasičů. Všichni zúčastnění také zhodnotili průběh výročních valných hromad ve svých sborech. Poté byl sestaven předběžný plán akcí na rok 2008, v němž nechybí tradiční akce jako např.: okrsková soutěž v požárním sportu, hasičské memoriály, rybářské závody, dětské dny a mnoho dalších. Následovala velmi živá diskuse, v níž jako první vystoupil host pan Brei, který velmi kladně zhodnotil činnost většiny sborů, JPO II Horšovský Týn a kolektivu mladých hasičů Horšovský Týn. Upozornil však i na problémy, které souvisí s pravidelným neplacením členských příspěvků některých sborů a s nízkou účastí družstev a rozhodčích na okresním kole soutěže v požárním sportu. Zástupci sborů se v diskusi shodli na společném problému, jímž zůstává nedostatečné materiální vybavení a úprava strojů při okresním kole soutěží, která vede k odrazení od účasti mnoha sborů. Velitel okrsku zdůraznil nutnost odborného vzdělávání členů jednotek JPO V, jelikož bude probíhat prověřování jejich funkčnosti a přislíbil zajistit postupné materiální dovybavení jednotek. Starosta okrsku nabídl pomoc při doručení příspěvků na Okresní sdružení hasičů v Domažlicích, zmínil se o nové verzi programu „Kancelář pro obec“, jenž je k dispozici zdarma pro každý sbor a usnadní administrativní práci, dále přislíbil řešení problému nefunkčních sborů na příštím jednání okrsku a před společnou večeří poděkoval všem za aktivní práci sborů v jednotlivých obcích.

VVH okrsku 2007

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN