Odborná rada mládeže okresu Domažlice uspořádala v sobotu 16. února 2008 8. ročník Zimního setkání mladých hasičů. Tradiční setkání se uskutečnilo opět v budově Základní školy v Horšovském Týně. Spolupořadatelem akce byl náš dobrovolný sbor.

                 Již v pátek v podvečer jsme se podíleli na přípravách jednotlivých stanovišť soutěže společně s vedoucím Odborné rady mládeže Petrem Ouřadou. V sobotu jsme pak zajišťovali občerstvení pro všechny přítomné a úklid školy po skončení soutěže. Během sobotního dopoledne změřili své síly mladí hasiči ze 13 dobrovolných sborů z Domažlicka a Klatovska. Na setkání přijely kolektivy z Bělé nad Radbuzou, Bystřice (KT), Domažlic, Holýšova, Chodské Lhoty, Kolovče, Milavčí, Mrákova, Nemanic, Osvračína, Staňkova a Štěpánovic (KT) a nechyběly samozřejmě ani dvě hlídky z našeho kolektivu. Děti plnily celkem devět soutěžních disciplín, a to: určování topografických značek, přeskok přes švihadlo, požárnický kuželník, určování věcných prostředků požární ochrany, vázání uzlů, útočnou štafetu, štafetu třínohých, hru paměti a skládání puzzle na čas. Poslední disciplína byla hodnocena zvlášť. V kategorii mladších poskládali puzzle nejrychleji mladí hasiči ze Štěpánovic (KT) a v kategorii starších byla nejšikovnější hlídka z Kolovče. V kategorii mladších nastoupilo

do soutěže celkem 10 hlídek, v kategorii starších 16 hlídek. Celkové výsledné pořadí bylo následující: „mladší“ - 1. místo – Bystřice (KT), 2. místo – Domažlice I. a 3. místo – Koloveč, „starší“ - 1. místo – Chodská Lhota II., 2. místo – Domažlice I. a 3. místo – Mrákov.

                 Naši mladší hasiči obsadili sice poslední 10. místo, ale starší byli mnohem úspěšnější a vybojovali 6. místo. Nejpočetnější výpravou byl kolektiv mladých hasičů z Domažlic, který do soutěže přihlásil dokonce pět hlídek. Závěrečného vyhodnocení a předávání cen

se ujali starosta Okresního sdružení hasičů Jiří Petrželka, předseda kontrolní a revizní rady Okresního sdružení hasičů Josef Jírovec, vedoucí Odborné rady mládeže Petr Ouřada a vedoucí mladých hasičů z Horšovského Týna. Z účasti na setkání se omluvil starosta našeho města Ing. Josef Holeček, který se nacházel na divadelní přehlídce, jenž probíhala ve stejnou dobu v místním kinosále. I letos však do soutěže věnoval mladým hasičům hlavní ceny

– dorty.

                 Velké poděkování si zaslouží ředitel Základní školy v Horšovském Týně Mgr. Pavel Jánský, který umožnil pořádání akce v budově školy, Štěpán Pikáli  Horšovského Týna za hudební doprovod a žáci a mistři odborného výcviku SOŠ a SOU Horšovský Týn za přípravu občerstvení. S potěšením můžeme konstatovat, že díky skvělé spolupráci mezi vedoucími mládeže a ostatními členy sboru se letošní setkání mladých hasičů opět skvěle vydařilo. Aktivně nám s přípravami a realizací akce pomáhali: Jan Lang, Pavel Lang, Pavel Prošek, Radek Černý, Jiří Hálek, Jan Duffek a Hanka Vokáčová.

Zimní stekání mladých hasičů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN