V sobotu 18. srpna 2007 se naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo hasičské soutěže - Memoriálu Františka Kühna v Újezdě sv. Kříže. Závodilo se v nepožární štafetě a v požárním útoku. Štafetu plnilo všech sedm členů družstva. První úsek trati zdolal Radek na chůdách, ve druhém válela Maruška pneumatiku, ve třetím skákal Marek Wuchterle v pytli, ve čtvrtém proskákala Petra několik ležících pneumatik, v pátém prolézala Kristýna stojící pneumatikou a závěrečný úsek zvládli Zdeněk s Markem Jurgovským. Kluci se museli obléknout do připraveného „slušivého“ oblečení, jeden druhého naložit do kolečka a odvézt se do cíle. Během jízdy se však museli ještě v kolečku vystřídat. Poté jsme předvedli požární útok. Jelikož se soutěž konala o prázdninách, bylo naše družstvo bohužel jediné v dětské kategorii. I když jsme neměli rovnocenné soupeře, závodili jsme s plným nasazením a užili si spoustu legrace, obzvlášť při štafetě.

                 Soutěže se zúčastnili i horšovskotýnští muži, družstvo tvořili: Luboš Plachý, Radek Černý, Jiří Lahoda, Pavel Prošek a „nováčci“ Jiří Hálek, Václav Němec a Tomáš Kuzdas. Muži plnili štafetu a dva pokusy požárního útoku. Při hodnocení se sčítal čas dosažený při štafetě s lepším časem v útoku. I přesto, že požární útok běželi někteří z nás poprvé, dosáhli jsme dobrých výsledků. Naši soupeři však byli ještě úspěšnější, a tak jsme v celkovém hodnocení nakonec obsadili 4. místo. Po soutěži jsme ještě společně poseděli v příjemném prostředí místního střeleckého areálu a zatančili si při hudebním vystoupení kapely Dolejšáci.

                 Malé i velké závodníky doprovodilo na memoriál i několik dalších členů sboru, vedoucí mládeže a také starosta sboru. Ti všichni je podporovali a fandili jim po celou dobu soutěže.

Soutěž v újezdě sv. kříže

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN