6. února 2008 se v odpoledních hodinách zúčastnili členové JPO II z Horšovského Týna – Pavel Lang, Petr Lahoda, Martin Vlček, František Ludvík, Michal Souček, Jiří Lahoda a Pavel Prošek společně s profesionálními hasiči z Domažlic a Staňkova prověřovacího cvičení jednotek HZS Plzeňského kraje Územního odboru Domažlice. Tématem cvičení byl požár skladu materiálu pro výrobu zdravotnických potřeb, jednalo se převážně o materiál organického charakteru. Cvičení se uskutečnilo ve firmě Gerrescheimer Wilden Czech spol. s.r.o. v Horšovském Týně za dodržení všech bezpečnostních zásad a bez provedení vlastního hašení skladu z důvodu možných škod na materiálu. Cílem cvičení bylo prověření dojezdových časů jednotek HZS a SDH, prověření požárních nádrží a funkčnosti sacích stanovišť určených pro hasební zásah ve firmě Wilden s.r.o., prověření činnosti jednotek při bojovém rozvinutí, seznámení jednotek s provozem ve výrobním podniku Wilden s.r.o. a prověření vytvořené dokumentace zdolávání požáru pro areál firmy (jedná se zejména o umístění uzávěrů vody, plynu a vypínačů elektřiny, umístění požárních nádrží a situace areálu). O plánovaném prověřovacím cvičení věděli pouze starosta sboru Ing. Petr Lahoda a velitel Pavel Lang. Členové výjezdové jednotky z Horšovského Týna se však bez problémů sešli do čtyř minut od vyhlášení poplachu a na místo události přijeli ve dvou cisternových vozech do sedmi minut. Profesionálové zřídili dvě čerpací stanoviště a horšovskotýnští hasiči prováděli samotný zásah. Cvičení lze celkově zhodnotit jako velice zdařilé.

Cvičení ve firmě wilden

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN