23. listopadu 2007 jsme byli povoláni k likvidaci požáru kůlny s dřívím v Dvořákově ulici v H. Týně. Jednotka po příjezdu zabránila prvotním zásahem šíření požáru a po příjezdu profesionálních hasičů ze Staňkova jsme provedli dohašení a rozebrání zasaženého objektu.

 

24. listopadu 2007 jsme byli ráno po osmé hodině opět povoláni k události z předešlého dne, k dohašení požáru. Provedli jsme stržení lepenky ze střechy, pod kterou se kouřilo a vysokotlakým proudem jsme provedli dohašení.

V tento den jsme ještě pořádali námětové cvičení v objektu kina v H. Týně. Jednalo se o evakuaci osob, nácvik s dýchací technikou a poskytnutí první pomoci zraněným osobám. Jako figuranty jsme opět využili děti z kroužku mladých hasičů. Děti nám daly svojí iniciativou a připravenými nástrahami stejně jako loni pořádně zabrat. V okolí kina jsme také provedli prověření hydrantů a rádi bychom s prověřováním pokračovali i v dalších částech města.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORŠOVSKÝ TÝN